معاون عمرانی

 

 

مسئولیت معاونت عمرانی از  سال 1390 برعهده جناب آقای مهندس مظاهر روزبهانی می باشد.

سوابق تحصیلی


کارشناسی ارشد

کارشناسی

سوابق دانشگاهی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر از سال

سوابق اجرایی

معاون 

معاون

مدیر گروه

پست الکترونیک:

شماره تماس مستقیم و نمابر: 2232855         شماره تماس داخلی: 2203